Funkcia Push to Talk umožňuje telefón používať ako obojsmerné rádio. Správa sa automaticky prehrá cez reproduktor telefónu. Službu Push to Talk môže súčasne používať iba jedna osoba. Ak stlačíte tlačidlo Stlmiť počas prehrávania správy cez službu Push to Talk, reproduktor telefónu sa stlmí.

Skôr než začnete

  • Služba Push to Talk musí byť povolená v telefóne.

  • Služba Push to Talk musí byť povolená v aspoň jednom ďalšom telefóne v systéme.

1

Keď je slúchadlo nečinné, stlačte a podržte tlačidlo Stlmiť .

2

Hovoriť môžete po zobrazení pripojenej obrazovky.

3

Keď dohovoríte, pustite tlačidlo Stlmiť.