Промяната на сертификата изисква нов Certificate Authority, "IdenTrust Commercial Root CA 1", за да бъде добавен към вашите хостове на конектори на Expressway. Моля, изпълнете стъпките по-долу преди 31 октомври 2021 г., за да качите новия сертификат на VCS-Control, VCS-Expressway, Expressway Core и Expressway Edge, за да сте сигурни, че няма нарушаване на нормалното функциониране на хибридните услуги.


 

Ако сертификатите IdenTrust Commercial Root CA 1 не са качени в магазина за сигурност на Expressway, вашите хибридни услуги (хибриден календар, хибридно съобщение, сервизно обслужване), работещи на автомагистрали, няма да могат да комуникират с облака на Webex и услугите ще спрат да работят.

1

Изтеглете IdenTrust Commercial Root CA 1 и го запазете локално с име на файл identrust_RootCA1.pem.

2

На всички автомагистрали, използвани за хибридни услуги, отидете на Поддръжка > сигурност > надежден сертификат за CA.

3

Отидете на Преглед, качете файла identrust_RootCA1.pem и след това щракнете върху Добавяне на CA сертификат.

4

Проверете дали сертификатът е качен успешно и присъства в магазина за сигурност на Expressway.

Вижте този документ за повече информация относно първоначалното известие за актуализация на сертификата.