Промяната на сертификата изисква нов Certificate Authority, "IdenTrust търговски корен CA 1", за да бъдат добавени към вашите хостове expressway конектор. Моля, изпълнете стъпките по-долу преди 31 октомври 2021 г., за да качите новия сертификат на VCS-Control, VCS-Expressway, Expressway Core и Expressway Edge, за да гарантирате, че няма прекъсване на нормалното функциониране на Хибридните услуги.


Ако сертификатите idenTrust Commercial Root CA 1 не са качени в хранилището за доверие на Expressway, вашите Хибридни услуги (Хибриден календар, Хибридно съобщение, Обслужваемост), работещи на Expressways, няма да могат да комуникират с Webex Облак и услугите ще спрат да работят.

1

Изтеглете Търговския корен на IdenTrust CA 1 и го запазете локално с filename identrust_RootCA1.pem.

2

На всички ваши Expressways, използвани за хибридни услуги, навигирайте до Поддръжка > сигурност > надежден CA сертификат.

3

Отидете на Преглед , качете файла identrust_RootCA1.pem и след това щракнете върху Сертификат за ca на приложение.

4

Проверете успешно качения сертификат и присъства в хранилището за доверие на Expressway.

Вижте този документ за повече информация относно първоначалното известие за актуализация на сертификата.