Zmiana certyfikatu wymaga nowej Certificate Authority "IdenTrust handlowy urząd CA 1", która ma zostać dodana do hostów łączników Expressway. Wykonaj poniższe kroki przed 31 października 2021 , aby przekazać nowy certyfikat na numer wewnętrzny sterowania, obwodu Expressway, rdzeń Expressway i Expresswayi, aby upewnić się, że nie występują zakłócenia w normalnym działaniu usług hybrydowych


 

Jeśli certyfikaty komercyjnego urzędu certyfikacji IdenTrust 1 nie zostaną przekazane do magazynu zaufania Expressway, usługi hybrydowe (kalendarz hybrydowy, wiadomość hybrydowa, łatwość obsługi) działające w systemie Expressways nie będą mogły komunikować się z chmurą Webex, a usługi przestaną działać.

1

Pobierz komercyjny IdenTrustowy główny urząd certyfikacji i Zapisz go lokalnie z nazwą pliku identrust_RootCA1. pem.

2

W przypadku wszystkich Expressways używanych w odniesieniu do usług hybrydowych przejdź do funkcji konserwacja > zabezpieczeniami > zaufany certyfikat urzędu certyfikacji

3

Przejdź do opcji Przeglądaj , wyślij plik identrust_RootCA1. pem, a następnie kliknij opcję Dołącz certyfikat urzędu certyfikacji.

4

Sprawdź, czy certyfikat został przekazany pomyślnie i czy znajduje się w magazynie zaufania Expressway.

Ten dokument zawiera więcej informacji na temat oryginalnego powiadomienia o aktualizacji certyfikatu.