Zmiana certyfikatu wymaga nowej Certificate Authority "IdenTrust handlowy urząd CA 1", która ma zostać dodana do hostów łączników Expressway. Wykonaj poniższe kroki przed 31 października 2021, Aby przekazać nowy certyfikat na numer wewnętrzny sterowania, obwodu Expressway, rdzeń Expressway i Expresswayi, aby upewnić się, że nie występują zakłócenia w normalnym działaniu usług hybrydowych


Jeśli certyfikaty komercyjnego urzędu certyfikacji IdenTrust 1 nie zostaną przekazane do magazynu zaufania Expressway, usługi hybrydowe (kalendarz hybrydowy, wiadomość hybrydowa, łatwość obsługi) działające w systemie Expressways nie będą mogły komunikować się z chmurą Webex, a usługi przestaną działać.

1

Pobierz komercyjny IdenTrustowy główny urząd certyfikacji i Zapisz go lokalnie z nazwą pliku identrust_RootCA1. pem.

2

W przypadku wszystkich Expressways używanych w odniesieniu do usług hybrydowych przejdź do funkcji konserwacja > zabezpieczeniami > zaufany certyfikat urzędu certyfikacji

3

Przejdź do opcji Przeglądaj , wyślij plik identrust_RootCA1. pem, a następnie kliknij opcję Dołącz certyfikat urzędu certyfikacji.

4

Sprawdź, czy certyfikat został przekazany pomyślnie i czy znajduje się w magazynie zaufania Expressway.

Ten dokument zawiera więcej informacji na temat oryginalnego powiadomienia o aktualizacji certyfikatu.