Certifikatændringen kræver et nyt Certificate Authority, "IdenTrust Commercial Root CA 1" kan føjes til dine Expressway-forbindelsesværter. Benyt fremgangsmåden nedenfor før 31. oktober 2021for at overføre det nye certifikat til en VCS-Control, VCS-Expressway, Expressway Core og Expressway Edge for at sikre, at der ikke sker nogen afbrydelse af den normale funktion af hybridtjenester.


Hvis IdenTrust Commercial Root CA 1-certifikater ikke overføres til Expressway-tillidslageret, vil dine hybridtjenester (hybridkalender, hybridmeddelelse, tjenestemulighed), der kører på Expressways, ikke kunne kommunikere med Webex-cloud-tjenesten, og tjenesterne vil ikke længere fungere.

1

Hent IdenTrust Commercial Root CA 1, og gem det lokalt med filnavnet identrust_RootCA1.pem.

2

På alle dine Expressways, der bruges til hybridtjenester, skal du navigere til Vedligeholdelse > Sikkerhed > Betroet CA- certifikat.

3

Gå til Gennemse, upload filen identrust_RootCA1.pem, og klik derefter på Tilføj CA-certifikat.

4

Kontrollér, at certifikatet er uploadet og findes i Expressway- tillidslageret.

Se dette dokument for at få flere oplysninger om den oprindelige meddelelse om certifikatopdatering.