Certifikatændringen kræver en ny Certificate Authority, "IdenTrust Commercial Root CA 1", der skal føjes til dine Expressway-forbindelsesværter. Gennemfør trinene nedenfor inden 31. oktober 2021 for at overføre det nye certifikat til en VCS-Control, VCS-Expressway, Expressway Core og Expressway Edge for at sikre, at hybrid-tjenesternes normale funktion ikke forstyrres.


 

Hvis IdTrust Commercial Root CA 1-certifikater ikke overføres til Expressway-tillidsbutikken, vil dine hybrid-tjenester (hybrid-kalender, hybrid-meddelelse, serviceability), der kører på Expressways, ikke være i stand til at kommunikere med Webex Cloud, og tjenesterne vil stoppe med at fungere.

1

Download Iden Trust Commercial Root CA 1, og gem den lokalt med filnavn identrust_RootCA1.pem.

2

På alle dine Expressways, der bruges til hybridtjenester, skal du navigere til Vedligeholdelse > Sikkerhed > Betroet CA-certifikat.

3

Gå til Gennemse, upload identrust_CA1.pem-filen, og klik derefter på Tilføj CA-certifikat.

4

Bekræft, at certifikatet blev overført og findes i Expressway Trust Store.

Se dette dokument for yderligere oplysninger om den oprindelige meddelelse om certifikatopdatering.