Zmena certifikátu vyžaduje pridanie novej certifikačnej autority „IdenTrust Commercial Root CA 1“ do vašich hostiteľov konektora Expressway. Vykonajte kroky uvedené nižšie do 31. októbra 2021 nahrať nový certifikát do VCS-Control, VCS-Expressway, Expressway Core a Expressway Edge, aby sa zabezpečilo, že nenaruší normálne fungovanie hybridných služieb.


 

Ak certifikáty IdenTrust Commercial Root CA 1 nie sú nahrané do dôveryhodného obchodu Expressway, vaše hybridné služby (hybridný kalendár, hybridná správa, servisovateľnosť) spustené na Expressways nebudú schopné komunikovať s Webex Cloud a služby prestanú fungovať.

1

Stiahnite si IdenTrust Commercial Root CA 1 a uložte ho lokálne s názvom súboru identrust_RootCA1.pem.

2

Na všetkých vašich rýchlostných cestách používaných pre hybridné služby prejdite na Údržba > Zabezpečenie > Certifikát dôveryhodnej CA.

3

Ísť do Prehľadávať, nahrajte súbor identrust_RootCA1.pem a potom kliknite na Pripojte certifikát CA.

4

Overte, či bol certifikát úspešne nahraný a či je prítomný v Trust Store Expressway.

Viac informácií o pôvodnom oznámení o aktualizácii certifikátu nájdete v tomto dokumente.