Certifikatändringen kräver att en ny Certificate Authority, ”IdenTrust Commercial Root CA 1”, läggs till bland dina Expressway connector-värdar. Fyll i stegen nedan före den 31 oktober 2021 om du vill överföra det nya certifikatet till en VCS-Control, VCS-Expressway, Expressway Core och Expressway Edge för att säkerställa att det inte går att störa hybrid tjänsternas normala funktion.


 

Om IdenTrust Commercial Root CA 1-certifikat inte överförs till förtroendearkivet i Expressway, kan dina hybridtjänster (hybridkalender, hybridmeddelande, service) som körs på Expressway inte kommunicera med Webex Cloud och tjänsterna slutar att fungera.

1

Ladda ned IdenTrust Commercial Root CA 1 och spara det lokalt med fil namnet identrust_RootCA1. pem.

2

På alla dina Expressways som används för Hybrid tjänster navigerar du till underhålls > Säkerhet > certifikat för betrodd certifikat utfärdare.

3

Gå till Bläddra , ladda upp identrust_RootCA1. pem-filen och klicka sedan på Lägg till ca-certifikat.

4

Kontrollera att certifikatet har överförts och att det finns i förtroendearkivet i Expressway.

I det här dokumentet finns mer information om det ursprungliga meddelandet om uppdatering av certifikat.