Certifikatändringen kräver att en ny Certificate Authority, ”IdenTrust Commercial Root CA 1”, läggs till bland dina Expressway connector-värdar. Fyll i stegen nedan före 31 oktober 2021 om du vill överföra det nya certifikatet till en VCS-Control, VCS-Expressway, Expressway Core eller Expressway Edge för att undvika störningar i hybridtjänsternas normala funktion.


Om IdenTrust Commercial Root CA 1-certifikat inte överförs till förtroendearkivet i Expressway , kan dina hybridtjänster (hybridkalender, hybridmeddelande , service) som körs på Expressway inte kommunicera med Webex Cloud och tjänsterna slutar att fungera.

1

Hämta IdenTrust Commercial Root CA 1 och spara det lokalt med filnamnet identrust_RootCA1.pem.

2

På alla dina Expressways som används för hybridtjänster navigerar du till Underhåll > SäkerhetBetrodda CA -certifikat.

3

Gå till Bläddra, överför identrust_RootCA1.pem-filen och klicka sedan på Lägg till CA-certifikat.

4

Kontrollera att certifikatet har överförts och att det finns i förtroendearkivet i Expressway .

I det här dokumentet finns mer information om det ursprungliga meddelandet om uppdatering av certifikat.