Změna certifikátu vyžaduje nový Certificate Authority "IdenTrust komerční úřad 1". chcete-li přidat do hostitele Expressway konektor. Dokončete následující kroky dříve než 31.2021 . odešlete nový certifikát do systému VC-Control, VCS-Expressway, Expressway Core a Expressway na okraji, abyste se ujistili, že nedochází k narušení normálního fungování hybridních služeb.


 

Pokud se IdenTrust certifikáty komerčních kořenových certifikačních úřadů 1 neukládají do úložiště certifikátů Expressway, nebudou hybridní služby (hybridní kalendář, hybridní zpráva, služba) spuštěných v systému Expressways schopny komunikovat s Webex cloudu a služby přestane fungovat.

1

Stáhněte si komerční kořenový certifikační úřad IdenTrust a uložte jej místně pod názvem filename identrust_RootCA1. pem.

2

Pro všechny vaše Expressways použité pro hybridní služby přejděte k údržbě > zabezpečení > certifikátu důvěryhodné certifikační autority.

3

Přejděte k procházení , nahrajte soubor identrust_RootCA1. pem a pak klepněte na tlačítko připojit certifikát CÚ.

4

Zkontrolujte, zda byl certifikát úspěšně odeslán a zda je přítomen v úložišti certifikátů Expressway.

Další informace o upozornění na původní aktualizaci certifikátu naleznete v tomto dokumentu.