Promena certifikata zahteva novi Certificate Authority "IdenTrust Commercial Root CA 1" koji treba dodati domaćinima Expressway konektora. Molimo vas da dovršite dole navedene korake pre 31. oktobra 2021. godine da biste otpremili novi sertifikat na VCS-Control, VCS-Expressway, Expressway Core i Expressway Edge kako biste se uverili da nema poremećaja u normalnom funkcionisanju Hibridnih usluga.


Ako IdenTrust Commercial Root CA 1 certifikati ne budu otpremljeni u Expressway pouzdanu prodavnicu, vaše Hibridne usluge (Hibridni kalendar, Hibridna poruka, usluga) koje rade na Expressways-u neće moći da komuniciraju sa Webex Cloud-om i usluge će prestati da rade.

1

Preuzmite IdenTrust Commercial Root CA 1 i sačuvajte ga lokalno uz ime datoteke identrust_RootCA1.pem.

2

Na svim ekspresivnim putevima koji se koriste za hibridne usluge, dođite do > bezbednost > pouzdani CA certifikat.

3

Idite na browse , otpremite datoteku identrust_RootCA1.pem, a zatim izaberite stavku Dodaj CA certifikat.

4

Proverite da li je certifikat uspešno otpremljen i prisutan je u Expressway skladištu poverenja.

Više informacija o originalnom obaveštenju o ažuriranju certifikata potražite u ovom dokumentu.