Promena certifikata zahteva novi Certificate Authority "IdenTrust Commercial Root CA 1" koji treba dodati domaćinima Expressway konektora. Molimo vas da dovršite dole navedene korake pre 31. oktobra 2021 . godine da biste otpremili novi sertifikat na VCS-Control, VCS-Expressway, Expressway Core i Expressway Edge kako biste se uverili da nema poremećaja u normalnom funkcionisanju Hibridnih usluga.


 

Ako IdenTrust Commercial Root CA 1 certifikati ne budu otpremljeni u Expressway pouzdano skladište, vaše Hibridne usluge (Hibridni kalendar, Hibridna poruka, usluga) koje rade na Expressways-u neće moći da komuniciraju sa Webex Cloud-om i usluge će prestati da rade.

1

Preuzmite IdenTrust Commercial Root CA 1 i sačuvajte ga lokalno uz ime datoteke identrust_RootCA1.pem.

2

Na svim ekspresivnim putevima koji se koriste za hibridne usluge, dođite do > bezbednost > pouzdani CA certifikat.

3

Idite na browse, otpremite datoteku identrust_RootCA1.pem, a zatim kliknite na dugme Dodaj CA certifikat.

4

Proverite da li je certifikat uspešno otpremljen i prisutan je u Expressway skladištu poverenja.

Više informacija o originalnom obaveštenju o ažuriranju certifikata potražite u ovom dokumentu.