Общ преглед на отчетите

Можете да генерирате и преглеждате следните видове отчети:

 • Общи (за целия сайт)

 • Webex Events

 • Webex Support

 • Webex Training

 • Remote Access

 • Access Anywhere

 • WebACD

Всеки отчет показва времевия печат с помощта на часовата зона "Средно време на Гринуич" (GMT).

Много доклади могат да се изпълняват в 15, 30, и 60-минутни интервали.


Usage reports that show IP addresses in WBS39.4 and later will include mobile IP addresses.

Преглед на данни за това колко участници са присъствали на сесия и колко минути е продължила сесията.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на отчети > обща > употреба.

2

От падащия списък Услуга изберете услуга или Всички.

3

(По избор) За да стартирате отчет за събранията, които конкретен потребител е хоствал, в полето Потребителско име въведете потребителското име.

4

Изберете началната и крайната дата за отчета.

Данните за отчетите са налице само за сесии, проведени до три месеца преди текущата дата.

5

(По избор) За да видите отчет само за определени теми на сесията, в полето Тема въведете цялото име или част от темата.

Можете да използвате заместващи символи, като например ? или * , приуказване на текстов низ.

6

За да сортирате отчета по дата, тема, потребителско име или начален час, от падащия списък Сортиране на резултатите по падащ списък изберете критериите за сортиране.

7

Щракнете върху Дисплейна справка.

За повече информация как да прочетете отчета си за използване вижте Условия и дефиниции за отчет за използване.

8

За да експортирате отчета във формат CSV, така че да можете да го импортирате в електронна таблица или друга програма, при Експортиране на CSV отчети, направете едно или и двете от следните неща:

 • За да експортирате отчета за обобщена употреба в CSV файл, изберете Резюме насесията .
 • За да експортирате отчета "Детайл на участника" за всички сесии на страницата "Обобщен отчет за използването" в CSV файл, изберете Подробни данни за участниците.
Преглед колко място за съхранение е използвано за записи, направени през последните 90 дни.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Уебекс сайт администрация и отидете на отчети > често > запис употреба .

2

Изберете началната и крайната дата за отчета.

3

(По избор) За да видите отчет за конкретен запис, в полето Име на запис въведете цялото или част от името на темата.

Можете да използвате заместващи символи, като например ? или * , приуказване на текстов низ.

4

(По избор) За да стартирате отчет за събранията, които конкретен потребител е хоствал, при Хост потребителско име въведете потребителското име на хоста.

Данните за отчетите са налице само за сесии, проведени до три месеца преди текущата дата.

5

За да сортирате отчета по дата, тема, потребителско име или начален час, от падащия списък Сортиране на резултатите по падащ списък изберете критериите за сортиране.

6

Изберете Показване на отчет.

7

За да експортирате отчета във формат CSV, така че да можете да го импортирате в електронна таблица или друга програма, при Експортиране на CSV отчети, направете едно или и двете от следните неща:

 • За да експортирате отчета за обобщена употреба в CSV файл, изберете Резюме насесията .
 • За да експортирате отчета "Детайл на участника" за всички сесии на страницата "Обобщен отчет за използването" в CSV файл, изберете Подробни данни за участниците.
Преглед на процента на използваното място за съхранение и наличното място за съхранение.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на отчети > обща > съхранение използване .

2

За да отворите отчета в . CSV формат, изберете Отвори. За да запишете отчета на компютъра си, изберете Запиши.

Преглед на броя на планираните събития, регистрантите, участниците, проведени събития, записи и изтеглени записи на сайта Ви.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на отчети > Webex събития.

2

Изберете едно от следните табла:

 • Резюме на програми, събития, записи
 • Табло за планирани събития
 • Проведени събития, табло за изтегляне на записи

1

Влезте в Webex администриране на сайта, отидете на отчети > Поддръжка на Webex, след което изберете един от следните отчети:

 • Отчет за сесията
 • Брой повиквания
 • Дейност на ПОК
 • Препращащ URL адрес
 • Опашка за разпределяне
2

Задайте критериите за търсене и след това щракнете върху Дисплейна справка.

1

Влезте в Webex администриране на сайта, отидете на отчети > Webex обучение , след коетоизберете един от следните отчети:

 • Отчет за използването: Преглед на информация за използването за всички сесии.
 • Отчет за регистрацията: Преглед на цялата регистрационна информация за всички сесии, планирани и в миналото.
 • Отчет за записания достъп досесията : Преглед на достъпа за всички записани сесии.
 • Доклад закупона : Преглед на подробностите за купони, които са били издадени и използвани.
 • Доклад за обучението по участник: Преглед на запис на всички сесии, за които дадено лице е регистрирало или присъствало.
2

Задайте критериите за търсене и след това щракнете върху Дисплейна справка.

1

Влезте в Webex Администриране на сайта и отидете на отчети > отдалечен достъп , след което изберете един от следните отчети:

 • Отчет за използването—Компютър
 • Отчет за използването—CSRs
 • Отчет за проследяване—Компютър
2

Задайте критериите за търсене и след това щракнете върху Дисплейна справка.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на отчети > достъп навсякъде .

2

Изберете началната и крайната дата за отчета.

Данните за отчетите са достъпни само за сесии, проведени до три месеца преди текущата дата.

3

От падащия списък Сортиране на резултатите по падащ списък изберете критериите за ред на сортиране за справката.

Можете да сортирате по име на компютър, ip адрес на клиента, дата, начален час на сесията, крайно време на сесията или продължителност на сесията.

4

Щракнете върху Дисплейна справка.

5

За да експортирате отчета във формат CSV, така че да можете да го импортирате в електронна таблица или друга програма, изберете Експортиране на отчет. За да отпечатате справката, изберете Формат, подходящ за принтер.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на отчети > WebACD, след което изберете един от следните отчети:

 • Отчети за сесията
 • Брой повиквания
 • Дейност на ПОК
 • Препращащ URL адрес
 • Опашка за разпределяне
2

Задайте критериите за търсене и след това щракнете върху Дисплейна справка.

Влезте в Уебекс администриране на сайта и отидете на отчети > срещи в ход.