Следващата таблица дава примери за изчисляване на размера на буфера за различни типове възли на издатели.

Размерът на буфера по подразбиране, взет за изчисление, е 50 МБ за възела на издателя на унифициран CM и 20 МБ за възлите на издателя за незабавни съобщения и присъствие (IM&P).

За всички абонатни възли размерът на буфера по подразбиране е 20 МБ.

Корпоративен възел

Размер на диска (GB)

Памет (ГБ)

Брой CPU

Размер на буфера (МБ)

Унифициран издател на CM

70

6

2

30

80

6

1

30

110

8

2

90

110

8

4

100

Издател на IM&P

80

2

1

20

80

4

1

20

80

4

2

20

80

8

4

20

80

16

6

20

Какво да правим по-нататък

За информация относно системните изисквания на CCUC вижте Системни изисквания за Webex Cloud-Connected UC.