V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady výpočtu veľkosti vyrovnávacej pamäte pre rôzne typy uzlov vydavateľov.

Predvolená veľkosť vyrovnávacej pamäte použitá pre výpočet je 50 MB pre uzol vydavateľa Unified CM a 20 MB pre uzly vydavateľa služby Instant Messaging & Presence (IM&P).

Pre všetky uzly účastníka je predvolená veľkosť vyrovnávacej pamäte 20 MB.

Podnikový uzol

Veľkosť disku (GB)

Pamäť (GB)

Počet CPU

Veľkosť pufra (MB)

Vydavateľ Unified CM

70

6

2

30

80

6

1

30

110

8

2

90

110

8

4

100

Vydavateľ IM&P

80

2

1

20

80

4

1

20

80

4

2

20

80

8

4

20

80

16

6

20

Čo robiť ďalej

Informácie o systémových požiadavkách CCUC nájdete v časti Systémové požiadavky pre Webex Cloud-Connected UC.