Sledeća tabela daje primere izračunavanja veličine bafera za različite tipove čvorova izdavača.

Podrazumevana veličina bafera uzeta za izračunavanje je 50 MB za čvorove objedinjenog CM izdavača i 20 MB za čvorove izdavača Instant Messaging & Presence (IM&P).

Za sve čvorove pretplatnika podrazumevana veličina bafera je 20 MB.

Poslovni br.

Veličina diska (GB)

Memorija (GB)

Broj procesora

Veličina bafera (MB)

Objedinjeni CM izdavač

70

6

2

30

80

6

1

30

110

8

2

90

110

8

4

100

IM&P izdavač

80

2

1

20

80

4

1

20

80

4

2

20

80

8

4

20

80

16

6

20

Šta dalje

Više informacija o zahtevima CCUC sistema potražite u članku Sistemski zahtevi za Webex Cloud-Connected UC.