Poniższa tabela zawiera przykłady obliczania rozmiaru buforu dla różnych typów węzłów wydawców.

Domyślny rozmiar bufora brany do obliczeń to 50 MB dla węzła wydawcy Unified CM i 20 MB dla węzłów wydawcy Instant Messaging & Presence (IM&P).

Dla wszystkich węzłów abonenckich domyślny rozmiar bufora wynosi 20 MB.

Węzeł przedsiębiorstwa

Rozmiar dysku (GB)

Pojemność pamięci (GB)

Liczba procesorów

Wielkość bufora (MB)

Unified CM Publisher

70

6

2

30

80

6

1

30

110

8

2

90

110

8

4

100

Wydawca IM&P

80

2

1

20

80

4

1

20

80

4

2

20

80

8

4

20

80

16

6

20

Następne czynności

Aby uzyskać informacje na temat wymagań systemowych CCUC, patrz Wymagania systemowe dotyczące Webex Cloud-Connected UC.