הטבלה הבאה מציגה דוגמאות לחישוב גודל המאגר עבור סוגים שונים של צמתי publisher.

גודל מאגר המוגדר כברירת מחדל שנלקח לחישוב הוא 50 MB לצומת Unified CM publisher ו-20 MB לצורך העברת הודעות מיידיות & לצמתי publisher (IM & P).

עבור כל צמתי המנוי, גודל מאגר ברירת המחדל הוא 20 MB.

צומת ארגוני

גודל דיסק (GB)

זיכרון (GB)

CPU ספירה

גודל מאגר (MB)

Unified CM מפרסם

70

6

2

30

80

6

1

30

110

8

2

90

110

8

4

100

IM & P publisher

80

2

1

20

80

4

1

20

80

4

2

20

80

8

4

20

80

16

6

20

מה לעשות לאחר מכן

לקבלת מידע אודות דרישות המערכת CCUC, ראה דרישות מערכת לWebex UC המחובר לענן צמתים.