הטבלה הבאה מציגה דוגמאות לחישוב גודל מאגר עבור סוגים שונים של צמתי מפרסם.

גודל מאגר ברירת המחדל שנלקח לצורך חישוב הוא 50 MB עבור צומת מפרסם Unified CM ו- 20 MB עבור צמתי מפרסמים של העברת הודעות מיידיות ונוכחות (IM&P).

עבור כל צמתי המנויים, גודל מאגר ברירת המחדל הוא 20 MB.

צומת ארגוני

גודל דיסק (GB)

זיכרון (GB)

ספירת CPU

גודל מאגר (MB)

מוציא לאור של Unified CM

70

6

2

30

80

6

1

30

110

8

2

90

110

8

4

100

מוציא לאור של IM&P

80

2

1

20

80

4

1

20

80

4

2

20

80

8

4

20

80

16

6

20

מה לעשות בשלב הבא

לקבלת מידע אודות דרישות המערכת של CCUC, ראה דרישות המערכת עבור Webex Cloud-Connected UC.