Följande tabell innehåller exempel på beräkning av buffertstorlek för olika typer av utgivarnoder.

Standardbuffertstorleken för beräkning är 50 MB för Unified CM-utgivarnoden och 20 MB för utgivarnoder för snabbmeddelanden och närvaro (IM&P).

Standardbuffertstorleken är 20 MB för alla abonnentnoder.

Företagsnod

Diskstorlek (GB)

Minne (GB)

Antal CPU

Buffertstorlek (MB)

Unified CM Publisher

70

6

2

30

80

6

1

30

110

8

2

90

110

8

4

100

IM&P-utgivare

80

2

1

20

80

4

1

20

80

4

2

20

80

8

4

20

80

16

6

20

Nästa steg

Mer information om systemkraven för CCUC finns i Systemkrav för Webex Cloud-Connected UC.