Følgende tabell viser eksempler på beregningen av buffer størrelse for forskjellige typer Publisher-noder.

Standard buffer størrelse som brukes for beregning, er 50 MB for Unified CM utgiver-node og 20 MB for direkte meldinger & tilstede værelse (IM & P) utgiver-noder.

For alle abonnent-nodene er standard buffer størrelse 20 MB.

Bedrifts node

Disk størrelse (GB)

Minne (GB)

CPU antall

Buffer størrelse (MB)

Unified CM utgiver

70

6

2

30

80

6

1

30

110

8

2

90

110

8

4

100

IM & P utgiver

80

2

1

20

80

4

1

20

80

4

2

20

80

8

4

20

80

16

6

20

Hva du skal gjøre nå

Hvis du vil ha informasjon om CCUC system krav, kan du se system krav for Webex Cloud-tilkoblede UC.