V následující tabulce jsou uvedeny příklady výpočtu velikosti vyrovnávací paměti pro různé typy uzlů vydavatele.

Výchozí velikost vyrovnávací paměti pro výpočet je 50 MB pro uzel vydavatele Unified CM a 20 MB pro uzly vydavatele Instant Messaging & Presence (IM&P).

Pro všechny uzly odběratele je výchozí velikost vyrovnávací paměti 20 MB.

Uzel podniku

Velikost disku (GB)

Paměť (GB)

Počet CPU

Velikost vyrovnávací paměti (MB)

Vydavatel Unified CM

70

6

2

30

80

6

1

30

110

8

2

90

110

8

4

100

Vydavatel IM&P

80

2

1

20

80

4

1

20

80

4

2

20

80

8

4

20

80

16

6

20

Další postup

Informace o systémových požadavcích CCUC naleznete v tématu Systémové požadavky pro Webex Cloud-Connected UC.