Sljedeća tablica daje primjere izračuna veličine međuspremnika za razne vrste čvorova izdavača.

Zadana veličina međuspremnika preuzeta za izračun je 50 MB za čvorište jedinstvenog CM izdavača i 20 MB za razmjenu izravnih poruka & prisutnosti (IM & P) izdavačke čvorove.

Za sve pretplatnike čvorova, zadana veličina međuspremnika je 20 MB.

Čvor Enterprise

Veličina diska (GB)

Memorija (GB)

Broj CPU-a

Veličina međuspremnika (MB)

Ujedinjeni CM izdavač

70

6

2

30

80

6

1

30

110

8

2

90

110

8

4

100

IM & P izdavač

80

2

1

20

80

4

1

20

80

4

2

20

80

8

4

20

80

16

6

20

Što učiniti sljedeće

Informacije o sistemskim zahtjevima CCUC-a potražite u odjeljku Sistemski preduvjeti za WebEx na sveučilištu za povezivanje s oblaku.