Използвайте тази опция, ако клиентът има достъп до имейла на отдалечен компютър.

1

Влезте в Контролен център и отидете на Услуги > Среща .

2

Изберете сайта, до който искате да получите достъп, и изберете Настройки > Remote Access > Групи .

3

За да промените текущата група ( Адрес на групата ), изберете Вижте друга група икона.

4

Изберете Изпратете покана по Имейл икона.

Появява се прозорецът за изпращане на покана по Имейл . Той съдържа покана за настройвам на компютър за дистанционен достъп и връзка, която клиентът на отдалечен компютър може да избере, за да стартира съветника за настройка на Remote Access .
5

В До поле, въведете имейл адрес , до който клиентът има достъп на отдалечен компютър, и след това изберете Изпрати .