Изпращане на връзката на инсталиращата програма за отдалечен достъп на Cisco Webex до потребителите

Администраторите на сайта могат да разрешат на потребителите, които имат достъп до имейл на отдалечен компютър, да го настроят за отдалечен достъп.

Използвайте тази опция, ако клиентът има достъп до имейла на отдалечения компютър.

    1Влезте в Уебекс администриране на сайта и отидете на Конфигурация > отдалечен достъп > управление на групи .
    2За да промените текущата група ( Адрес нагрупа), изберете иконата Преглед на друга група.
    3Изберете иконата Изпращане на покана за имейл. Появява се прозорецът Изпращане на покана за имейл. Той съдържа покана за настройване на компютър за отдалечен достъп и връзка, която клиентът на отдалечения компютър може да избере, за да стартира съветника за настройка на отдалечен достъп.
    4В полето За да въведете имейл адрес, до който клиентът може да осъществи достъп на отдалечения компютър, след което изберете Изпращане.

    Беше ли полезна тази статия?