Odeslání odkazu na instalační program vzdáleného přístupu Cisco Webex uživatelům

Správci webu mohou uživatelům, kteří mají přístup k e-mailu ve vzdáleném počítači, povolit, aby je nastavili pro vzdálený přístup.

Tuto možnost použijte, pokud má zákazník přístup k e-mailu ve vzdáleném počítači.

    1Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace >vzdáleného přístupu > skupiny pro správu.
    2Chcete-li změnit aktuální skupinu (adresu skupiny ), vyberteikonu Zobrazit jinou skupinu.
    3Vyberte ikonu Odeslat e-mailovou pozvánku. Zobrazí se okno Odeslat e-mailovou pozvánku. Obsahuje pozvánku k nastavení počítače pro vzdálený přístup a odkaz, který může zákazník ve vzdáleném počítači vybrat pro spuštění Průvodce instalací vzdáleného přístupu.
    4Do pole Do zadejte e-mailovou adresu, ke které má zákazník přístup ve vzdáleném počítači, a pak vyberte Odeslat.

    Byl tento článek užitečný?