Send kobling for Cisco Webex Remote Access-installasjonsprogrammet til brukere

Nettstedsadministratorer kan gi brukere som har tilgang til e-post på en ekstern datamaskin lov til å konfigurere den for Remote Access.

Bruk dette alternativet hvis kunden har tilgang til e-posten på den eksterne datamaskinen.

    1Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Remote Access > Administrer grupper.
    2Hvis du vil endre gjeldende gruppe (Gruppeadresse), velger du Vis en annen gruppe-ikonet.
    3Velg Send e-postinvitasjon-ikonet. Vinduet Send e-postinvitasjon vises. Det inneholder en invitasjon til å konfigurere en datamaskin for ekstern pålogging, og en kobling kunden på den eksterne datamaskinen kan velge for å starte installasjonsveiviseren til Remote Access.
    4I Til-boksen, skriv inn en e-postadresse kunden kan få tilgang til på den eksterne datamaskinen, og velg deretter Send.

    Var denne artikkelen nyttig?