השתמש באפשרות זו אם הלקוח יכול לגשת לדוא"ל במחשב המרוחק.

1

היכנס אל Control Hub ועבור אל שירותים > פגישה.

2

בחרו באתר שברצונכם לגשת אליו ובחרו הגדרות > גישה מרחוק > קבוצות.

3

כדי לשנות את הקבוצה הנוכחית ( כתובת קבוצה ), בחר את הצג סמל קבוצה אחרת.

4

בחרו בסמל הזמנת שליחת דוא"ל.

חלון ההזמנה 'שלח דוא"ל' יופיע. הוא מכיל הזמנה להגדיר מחשב לגישה מרחוק וקישור שהלקוח במחשב המרוחק יכול לבחור להפעיל את אשף הגדרת גישה מרחוק.
5

בתיבה אל , הקלד כתובת דוא"ל שהלקוח יכול לגשת אליו במחשב המרוחק, ולאחר מכן בחר שלח.