שלח למשתמשים את הקישור למתקין הגישה מרחוק של Cisco Webex לגישה מרחוק

מנהלי אתרים יכולים לאפשר למשתמשים שיש להם גישה לדואר אלקטרוני במחשב מרוחק להגדיר אותו לגישה מרחוק.

השתמש באפשרות זו אם הלקוח יכול לגשת לדוא"ל במחשב המרוחק.

    1 היכנס לניהול אתר Webex ועבור אל > תצורה > ניהול קבוצותבגישה מרחוק.
    2 כדי לשנות את הקבוצה הנוכחית (כתובתקבוצה), בחר בסמל הצג קבוצה אחרת.
    3 בחר בסמל שלח הזמנה בדואר אלקטרוני. החלון 'שלח הזמנה בדואר אלקטרוני' מופיע. הוא מכיל הזמנה להגדרת מחשב לגישה מרחוק וקישור שהלקוח במחשב המרוחק יכול לבחור כדי להפעיל את אשף ההתקנה של גישה מרחוק.
    4 בתיבה אל , הקלד כתובת דואר אלקטרוני שהלקוח יכול לגשת אליה במחשב המרוחק ולאחר מכן בחר שלח.

    האם המאמר הועיל לך?