Wysyłanie łącza cisco Webex Remote Access Installer do użytkowników

Administratorzy witryny mogą zezwolić użytkownikom, którzy mają dostęp do poczty e-mail na komputerze zdalnym, na skonfigurowanie jej do obsługi dostępu zdalnego.

Użyj tej opcji, jeśli klient może uzyskać dostęp do poczty e-mail na komputerze zdalnym.

    1Zaloguj się do Administracji witryną Webex i przejdź do konfiguracja > dostęp zdalny > zarządzanie grupami.
    2Aby zmienić bieżącą grupę (Adresgrupy ), wybierz ikonę Wyświetl inną grupę.
    3Wybierz ikonę Wyślij zaproszenie e-mail. Pojawi się okno Wyślij zaproszenie e-mailem. Zawiera zaproszenie do skonfigurowania komputera do dostępu zdalnego oraz łącze, które klient na komputerze zdalnym może wybrać, aby uruchomić Kreatora instalacji dostępu zdalnego.
    4W polu Do wpisz adres e-mail, do którego klient ma dostęp na komputerze zdalnym, a następnie wybierz pozycję Wyślij.

    Czy ten artykuł był pomocny?