Użyj tej opcji, jeśli klient ma dostęp do wiadomości e-mail na komputerze zdalnym.

1

Zaloguj się do Control Hub i przejdź do Usługi > Spotkanie.

2

Wybierz witrynę, do której chcesz uzyskać dostęp, i wybierz Ustawienia > Zdalny dostęp > Grupy.

3

Aby zmienić bieżącą grupę (adres grupy ), wybierz ikonę Wyświetl inną grupę .

4

Wybierz ikonę Wyślij zaproszenie e-mail.

Pojawi się okno Wyślij zaproszenie e-mail. Zawiera zaproszenie do skonfigurowania komputera do zdalnego dostępu oraz łącze, które klient na komputerze zdalnym może wybrać, aby uruchomić kreatora konfiguracji dostępu zdalnego.
5

W polu Do wpisz adres e-mail, do którego klient może uzyskać dostęp na komputerze zdalnym, a następnie wybierz opcję Wyślij.