Koristite ovu opciju ako klijent može da pristupi e-adresi na udaljeni računar.

1

Prijavite se u Control Hub i idite u usluge > sastanak.

2

Izaberite lokaciju kojom želite da pristupite i izaberite podešavanja > Remote Access > grupama.

3

Da biste promenili trenutnu grupu ( adresu grupe ), izaberite ikonu "Prikaži drugu grupu".

4

Izaberite ikonu "Pošalji e-pozivnicu ".

Pojaviće se prozor "Pošalji pozivnicu e-poštom". On sadrži pozivnicu za podesiti za daljinski pristup vezu koju kupac u udaljeni računar može da izabere da bi započeo čarobnjak Remote Access podešavanja.
5

U polje "To " unesite e-adresa koju klijent može pristupiti na kartici udaljeni računar, a zatim izaberite "Pošalji ".