Pošaljite korisnicima vezu instalatora daljinskog pristupa za Cisco Webex

Administratori lokacije mogu da dozvole korisnicima koji imaju pristup e-pošti na udaljenom računaru da je podese za daljinski pristup.

Koristite ovu opciju ako klijent može da pristupi e-poruci na udaljenom računaru.

    1Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> upravljanje > upravljanje grupama" .
    2Da biste promenili trenutnu grupu (adresa grupe), izaberite ikonu "Prikaži drugu grupu".
    3Izaberite ikonu "Pošalji pozivnicu e-poštom". Pojaviće se prozor Slanje pozivnice e-poštom. On sadrži poziv za podešavanje računara za daljinski pristup i vezu koju klijent na udaljenom računaru može da izabere da bi započeo čarobnjak za instalaciju daljinskog pristupa.
    4U polje Za otkucajte e-adresu kojem klijent može da pristupi na udaljenom računaru, a zatim izaberite Pošalji .
    Da li je ovaj članak bio koristan?