Pošaljite cisco Webex vezu za instalaciju daljinskog pristupa korisnicima

Administratori web-mjesta mogu korisnicima koji imaju pristup e-pošti na udaljenom računalu dopustiti postavljanje za daljinski pristup.

Ovu mogućnost koristite ako korisnik može pristupiti e-pošti na udaljenom računalu.

    1Prijavite se u administraciju Webex web-mjesta i idite na Konfiguracija > daljinski pristup > upravljanje grupama.
    2Da biste promijenili trenutnu grupu (Adresa grupe ),odaberite ikonu Prikaz druge grupe.
    3Odaberite ikonu Pošalji pozivnicu e-poštom. Pojavit će se prozor Slanje pozivnice e-poštom. Sadrži pozivnicu za postavljanje računala za daljinski pristup i vezu koju klijent na udaljenom računalu može odabrati za pokretanje čarobnjaka za postavljanje daljinskog pristupa.
    4U okvir Primatelj upišite adresu e-pošte kojoj korisnik može pristupiti na udaljenom računalu, a zatim odaberite Pošalji.
    Je li taj članak bio koristan?