Koristite ovu opciju ako korisnik može pristupiti e-pošti na udaljeno računalo.

1

Prijavite se na Kontrolno čvorište i idi na Usluge > Sastanak .

2

Odaberite web-mjesto kojem želite pristupiti i odaberite Postavke > Daljinski pristup > Grupe .

3

Za promjenu trenutne grupe ( Adresa grupe ), odaberite Pogledajte drugu grupu ikona.

4

Odaberite e-pošta pozivnicu putem e-pošte ikona.

Pojavljuje se prozor e-pošta pozivnicu e-poštom. Sadrži pozivnicu za postaviti računala za daljinski pristup i vezu koju korisnik na udaljeno računalo može odabrati za pokretanje čarobnjaka za postavljanje daljinskog pristupa.
5

U Za upišite adresa e-pošte kojoj korisnik može pristupiti na udaljeno računalo, a zatim odaberite Pošalji .