Använd det här alternativet om kunden ska kunna få åtkomst till e-postmeddelandet via fjärrdatorn.

1

Logga in på Webex webbplatsalternativ och gå till konfiguration > Remote Access > Hantera grupper.

2

För att ändra den nuvarande gruppens (Gruppadress), välj ikonen Visa annan grupp.

3

Välj ikonen Skicka e-postinbjudan.

Fönstret Skicka e-postinbjudan visas. Den innehåller en inbjudan att installera en dator för remote access och en länk som kunden på fjärrdatorn kan klicka på för att starta installationsguiden för Remote Access.
4

Skriv en e-postadress i rutan Till som kunden kan nå från fjärrdatorn och välj sedan Skicka.