Brug denne valgmulighed, hvis kunden har adgang til e-mailen på den eksterne computer.

1

Log ind på Webex webstedsadministration, og gå til konfiguration > Remote Access > Administrer grupper.

2

For at ændre den aktuelle gruppe (Gruppeadresse) skal du vælge ikonet Vis en anden gruppe .

3

Vælg ikonet Send e-mailinvitation.

Vinduet send e-mailinvitation vises. Det indeholder en invitation til at opsætte en computer til Remote Access og et link, som kunden på den eksterne computer kan vælge for at starte guiden til opsætning af Remote Access.
4

I feltet Til skal du skrive en e-mailadresse, som kunden kan tilgå på den eksterne computer, og derefter vælge Send.