Brug denne valgmulighed, hvis kunden har adgang til e-mailen på den eksterne computer.

1

Log ind på Control Hub , og gå til Tjenester > Møde.

2

Vælg det websted, du vil få adgang til, og vælg Indstillinger > Remote Access > Grupper.

3

Hvis du vil ændre den aktuelle gruppe ( Gruppeadresse ), skal du vælge ikonet Vis en anden gruppe.

4

Vælg ikonet Send e-mailinvitation.

Vinduet send e-mailinvitation vises. Det indeholder en invitation til at opsætte en computer til Remote Access og et link, som kunden på den eksterne computer kan vælge for at starte guiden til opsætning af Remote Access.
5

I feltet Til skal du skrive en e-mailadresse, som kunden kan tilgå på den eksterne computer, og derefter vælge Send.