Задаване на заключване на слушалката и ПИН

Можете да зададете слушалката да изисква ПИН, за да се отключи.


Когато клавиатурата е заключена, можете да набирате само спешни номера.

ПИН кодът по подразбиране е 0000.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Сигурност > Заключване на телефона.

3

Въведете ПИН код и натиснете OK.

4

Маркирайте Заключване на телефона.

5

Натиснете Изключване, за да изключите необходимостта от ПИН код или Вкл. да се изисква ПИН код.

6

Изберете Промяна на ПИН.

7

Въведете новия ПИН код и натиснете OK.

За ПИН код е необходимо да използвате четири цифри.

8

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на таймер за автоматично заключване на слушалката

Можете да зададете телефонът да заключва клавиатурата след определен период на неактивност. Когато клавиатурата се блокира, е необходимо да я отблокирате, преди да можете да го използвате.


Когато клавиатурата е заключена, можете да набирате само спешни номера.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Сигурност > Автоматично заключване на ключовете.

3

Маркирайте избора си.

  • Изключена (по подразбиране): Клавиатурата никога не се заключва.
  • 15 секунди: Клавиатурата се блокира след 15 секунди.
  • 30 секунди: Клавиатурата се блокира след 30 секунди.
  • 45 секунди: Клавиатурата се блокира след 45 секунди.
  • 1 минута: Клавиатурата се блокира след 1 минута.
  • 2 минути: Клавиатурата се блокира след 2 минути.
  • 3 минути: Клавиатурата се блокира след 3 минути.
  • 4 минути: Клавиатурата се блокира след 4 минути.
  • 5 минути: Клавиатурата се блокира след 5 минути.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Промяна на ПИН за настройки

Можете да зададете слушалката да изисква ПИН преди да се нулира до фабричните настройки.

ПИН кодът по подразбиране е 0000.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Сигурност > Промяна PIN.

3

Въведете настоящия ПИН и натиснете OK.

4

Въведете новия ПИН код и натиснете OK.

За ПИН код е необходимо да използвате четири цифри.

5

Натиснете Избор, за да запишете настройката.