Задаване на заключването на слушалката и ПИН кода

Можете да настроите слушалката да изисква ПИН код, за да я отключите.


Когато клавиатурата е заключена, можете да наберете само спешни номера.

ПИН кодът по подразбиране е 0000.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Защита > Заключване на телефона.

3

Въведете ПИН кода и натиснете OK.

4

Маркирайте Заключване на телефона.

5

Натиснете "Изкл.", за да изключите необходимостта от ПИН код или Вкл., за да изискате ПИН код.

6

Изберете Промяна на ПИНкод .

7

Въведете нов ПИН код и натиснете OK.

Трябва да използвате четири цифри за ПИН кода.

8

Натиснете Изберете, за да запазите настройката.

Задаване на таймера за автоматично заключване на слушалката

Можете да настроите слушалката да заключва клавиатурата след конкретна дължина на неактивност. Когато клавиатурата се заключи, трябва да я отключите, преди да можете да я използвате.


Когато клавиатурата е заключена, можете да наберете само спешни номера.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Защита > Автоматично заключване.

3

Подчертайте избора си.

  • Изключено (по подразбиране): Клавиатурата никога не се заключва.
  • 15 секунди: Клавиатурата се заключва след 15 секунди.
  • 30 секунди: Клавиатурата се заключва след 30 секунди.
  • 45 секунди: Клавиатурата се заключва след 45 секунди.
  • 1 минута: Клавиатурата се заключва след 1 минута.
  • 2 минути: Клавиатурата се заключва след 2 минути.
  • 3 минути: Клавиатурата се заключва след 3 минути.
  • 4 минути: Клавиатурата се заключва след 4 минути.
  • 5 минути: Клавиатурата се заключва след 5 минути.
4

Натиснете Изберете, за да запазите настройката.

Промяна на ПИН кода на настройките

Можете да настроите слушалката да изисква ПИН код, преди слушалката да може да нулира настройките по подразбиране.

ПИН кодът по подразбиране е 0000.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > защита > Промяна на ПИН код .

3

Въведете текущия ПИН код и натиснете OK.

4

Въведете нов ПИН код и натиснете OK.

Трябва да използвате четири цифри за ПИН кода.

5

Натиснете Изберете, за да запазите настройката.