Angiv håndsætlås og pinkode

Du kan konfigurere håndsættet til at anmode om en pinkode for kunne at låse den op.


Når tastaturet er låst, kan du kun ringe til nødopkaldsnumre.

Standardpinkoden er 0000.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Sikkerhed > Telefonlås.

3

Indtast pinkode, og tryk på OK.

4

Markér Telefonlås.

5

Tryk på Fra at deaktivere behovet for en pinkode eller Til for at kræve en pinkode.

6

Vælg Skift pinkode.

7

Indtast en ny pinkode, og tryk på OK.

Du skal bruge fire cifre til PIN-koden.

8

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.

Indstil tidsindstillingen til automatisk at låse håndsættet

Du kan indstille telefonen til at låse tastaturet efter et bestemt tridsrum uden aktivitet. Når tastaturet låses, skal du låse det op, før du kan bruge det.


Når tastaturet er låst, kan du kun ringe til nødopkaldsnumre.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Sikkerhed > Automatisk nøglelås.

3

Markér dit valg.

  • Fra (standard): Tastaturet låses aldrig.
  • 15 sekunder: Tastaturet låses i 15 sekunder.
  • 30 sekunder: Tastaturet låses i 30 sekunder.
  • 45 sekunder: Tastaturet låses i 45 sekunder.
  • 1 minut: Tastaturet låses i 1 minut.
  • 2 minutter: Tastaturet låses i 2 minutter.
  • 3 minutter: Tastaturet låses i 3 minutter.
  • 4 minutter: Tastaturet låses i 4 minutter.
  • 5 minutter: Tastaturet låses i 5 minutter.
4

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.

Skift pinkode for indstillinger

Du kan angive, at håndsættet skal kræve en pinkode, før håndsættet kan nulstille til standardindstillingerne.

Standardpinkoden er 0000.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Sikkerhed > Skift PIN.

3

Indtast den aktuelle pinkode, og tryk på OK.

4

Indtast en ny pinkode, og tryk på OK.

Du skal bruge fire cifre til PIN-koden.

5

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.