De handsetvergrendeling en de pincode instellen

U kunt de handset instellen zodat die een pincode vereist om te worden ontgrendeld.


Als het toetsenblok is vergrendeld, kunt u alleen noodnummers kiezen.

De standaardpincode is 0000.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Beveiliging > Telefoonvergrendeling.

3

Voer de pincode in en druk op OK.

4

Markeer Telefoonvergrendeling.

5

Druk op Uit om geen pincode te vragen of op Aan om wel een pincode te vragen.

6

Selecteer Pincode wijzigen.

7

Voer een nieuwe pincode in en druk op OK.

U moet vier cijfers gebruiken voor de pincode.

8

Druk op Selecteren om de instelling te bewaren.

De timer instellen om de handset automatisch te vergrendelen

U kunt de handset instellen om het toetsenblok na een specifieke periode van inactiviteit te vergrendelen. Wanneer het toetsenblok wordt vergrendeld, moet u het ontgrendelen alvorens u het kunt gebruiken.


Als het toetsenblok is vergrendeld, kunt u alleen noodnummers kiezen.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Beveiliging > Automatische toetsenblokvergrendeling.

3

Markeer uw keuze.

  • Uit (standaard): het toetsenblok wordt nooit vergrendeld.
  • 15 seconden: het toetsenblok wordt na 15 seconden vergrendeld.
  • 30 seconden: het toetsenblok wordt na 30 seconden vergrendeld.
  • 45 seconden: het toetsenblok wordt na 45 seconden vergrendeld.
  • 1 minuut: het toetsenblok wordt na 1 minuut vergrendeld.
  • 2 minuten: het toetsenblok wordt na 2 minuten vergrendeld.
  • 3 minuten: het toetsenblok wordt na 3 minuten vergrendeld.
  • 4 minuten: het toetsenblok wordt na 4 minuten vergrendeld.
  • 5 minuten: het toetsenblok wordt na 5 minuten vergrendeld.
4

Druk op Selecteren om de instelling te bewaren.

De pincode voor de instellingen wijzigen

U kunt instellen dat de handset een pincode vraagt alvorens de standaardinstellingen kunnen worden teruggezet.

De standaardpincode is 0000.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Beveiliging > Pincode wijzigen.

3

Voer de huidige pincode in en druk op OK.

4

Voer een nieuwe pincode in en druk op OK.

U moet vier cijfers gebruiken voor de pincode.

5

Druk op Selecteren om de instelling te bewaren.