Ustaw blokadę słuchawki i kod PIN

Na słuchawce można skonfigurować wymaganie kodu PIN w celu odblokowania.


Po zablokowaniu klawiatury można dzwonić tylko na numery alarmowe.

Wartość domyślna kodu PIN to 0000.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Bezpieczeństwo > Blokada telefonu.

3

Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk OK.

4

Podświetl opcję Blokada telefonu.

5

Naciśnij przycisk Wyłączone, aby wyłączyć wymaganie kodu PIN, albo Włączone, aby kod PIN był wymagany.

6

Wybierz Zmień kod PIN.

7

Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij przycisk OK.

Kod PIN musi się składać z czterech cyfr.

8

Naciśnij Wybierz, aby zapisać ustawienie.

Ustawianie czasu automatycznego blokowania słuchawki

Na słuchawce można ustawić blokowanie klawiatury po określonym czasie braku aktywności. Gdy klawiatura zostanie zablokowana, trzeba ją odblokować przed użyciem.


Po zablokowaniu klawiatury można dzwonić tylko na numery alarmowe.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Bezpieczeństwo > automatyczna blokada klawiatury.

3

Podświetl wybór.

  • Wyłączone (domyślnie): klawiatura nigdy nie jest blokowana.
  • 15 sekund: klawiatura jest blokowana po 15 sekundach.
  • 30 sekund: klawiatura jest blokowana po 30 sekundach.
  • 45 sekund: klawiatura jest blokowana po 45 sekundach.
  • 1 minuta: klawiatura jest blokowana po 1 minucie.
  • 2 minuty: klawiatura jest blokowana po 2 minutach.
  • 3 minuty: klawiatura jest blokowana po 3 minutach.
  • 4 minuty: klawiatura jest blokowana po 4 minutach.
  • 5 minuty: klawiatura jest blokowana po 5 minutach.
4

Naciśnij Wybierz, aby zapisać ustawienie.

Zmienianie kodu PIN do ustawień

Na słuchawce można ustawić wymaganie kodu PIN przed przywróceniem ustawień domyślnych.

Wartość domyślna kodu PIN to 0000.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Zabezpieczenia > Zmień kod PIN.

3

Wprowadź bieżący kod PIN i naciśnij przycisk OK.

4

Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij przycisk OK.

Kod PIN musi się składać z czterech cyfr.

5

Naciśnij Wybierz, aby zapisać ustawienie.