Angi håndsettlås og PIN-kode

Du kan konfigurere håndsettet til å kreve en PIN-kode for å låse den opp.


Når tastaturet er låst, kan du bare ringe nødnumre.

Standard PIN-kode er 0000.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Innstillinger > Sikkerhet > Telefonlås.

3

Skriv inn PIN-koden, og trykk på OK.

4

Uthev Telefonlås.

5

Trykk på Av for å slå av behovet for en PIN-kode eller for å kreve en PIN-kode.

6

Velg Endre PIN-kode.

7

Skriv inn en ny PIN-kode, og trykk på OK.

Du må angi fire sifre for PIN-koden.

8

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Still inn tidtakeren til å låse håndsettet automatisk

Du kan stille inn håndsettet til å låse tastaturet etter en bestemt lengde på inaktivitet. Når tastaturet låses, må du låse det opp før du kan bruke det.


Når tastaturet er låst, kan du bare ringe nødnumre.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Innstillinger > Sikkerhet > Automatisk tastelås.

3

Uthev valget ditt.

  • Av (standard): Tastaturet låses aldri.
  • 15 sekunder: Tastaturet låses om 15 sekunder.
  • 30 sekunder: Tastaturet låses om 30 sekunder.
  • 45 sekunder: Tastaturet låses om 45 sekunder.
  • 1 minutt: Tastaturet låses om 1 minutt.
  • 2 minutter: Tastaturet låses om 2 minutter.
  • 3 minutter: Tastaturet låses om 3 minutter.
  • 4 minutter: Tastaturet låses om 4 minutter.
  • 5 minutter: Tastaturet låses om 5 minutter.
4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Endre PIN-koden for innstillinger

Du kan angi at håndsettet skal kreve en PIN-kode før håndsettet kan tilbakestilles til standardinnstillingene.

Standard PIN-kode er 0000.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Innstillinger > Sikkerhet > Endre PIN-kode.

3

Skriv inn gjeldende PIN-kode, og trykk på OK.

4

Skriv inn en ny PIN-kode, og trykk på OK.

Du må angi fire sifre for PIN-koden.

5

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.