Konfigurere håndsettlås og PIN-kode

Du kan konfigurere at håndsettet må låses opp med en PIN-kode.


Når tastaturet er låst, kan du bare ringe nødnumre.

Standard PIN-kode er 0000.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Innstillinger > Sikkerhet > Telefonlås.

3

Skriv inn PIN-koden og trykk på OK.

4

Merk Telefonlås (Phone lock).

5

Trykk på Av for deaktivere kravet om PIN-kode eller for å aktivere kravet om PIN-kode.

6

Velg Endre PIN-kode (Change PIN).

7

Skriv inn en ny PIN-kode og trykk på OK.

Du må bruke fire sifre for PIN-koden.

8

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Angi automatisk låsing av håndsettet med tidtaker

Du kan konfigurere håndsettet til å låse tastaturet etter en bestemt periode med inaktivitet. Dersom tastaturet låses, må du låse det opp før du kan bruke det.


Når tastaturet er låst, kan du bare ringe nødnumre.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Innstillinger > Sikkerhet > Automatisk tastelås.

3

Merk valget.

  • Av (standard): tastaturet låses aldri.
  • 15 sekunder (15 seconds): tastaturet låses etter 15 sekunder.
  • 30 sekunder (30 seconds): tastaturet låses etter 30 sekunder.
  • 45 sekunder (45 seconds): tastaturet låses etter 45 sekunder.
  • 1 minutt: tastaturet låses etter 1 minutt.
  • 2 minutter: tastaturet låses etter 2 minutter.
  • 3 minutter: tastaturet låses etter 3 minutter.
  • 4 minutter: tastaturet låses etter 4 minutter.
  • 5 minutter: tastaturet låses etter 5 minutter.
4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Endre PIN-kode for innstillinger

Du kan konfigurere telefonen til å kreve en PIN-kode før telefonen kan tilbakestilles til standardinnstillingene.

Standard PIN-kode er 0000.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Innstillinger > Sikkerhet > Endre PIN-kode.

3

Skriv inn den gjeldende PIN-koden og trykk på OK.

4

Skriv inn en ny PIN-kode og trykk på OK.

Du må bruke fire sifre for PIN-koden.

5

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.