Nastavení zámku a kódu PIN sluchátka

Můžete nastavit, aby bylo k odemčení sluchátka vyžadováno zadání kódu PIN.


Pokud je klávesnice uzamčená, lze volat pouze na tísňová čísla.

Výchozí kód PIN je 0000.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Zabezpečení > Zámek telefonu.

3

Zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

4

Označte možnost Zámek telefonu.

5

Při stisknutí možnosti Vypnout nebude nutné zadávat kód a PIN, při zvolení možnosti Zapnout bude nutno zadávat kód PIN.

6

Vyberte možnost Změnit PIN.

7

Zadejte nový kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

Pro kód PIN je nutné použít čtyři číslice.

8

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení časovače automatického zamknutí sluchátka

Sluchátko můžete nastavit, aby se po zadané době nečinnosti uzamkla klávesnice. Uzamknutou klávesnici je nutno odemknout, jinak ji nelze použít.


Pokud je klávesnice uzamčená, lze volat pouze na tísňová čísla.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Zabezpečení > Automatické zamykání kláves.

3

Označte požadovanou možnost.

  • Vypnout (výchozí): Klávesnice se nikdy neuzamkne.
  • 15 vteřin: Klávesnice se uzamkne po 15 sekundách.
  • 30 vteřin: Klávesnice se uzamkne po 30 sekundách.
  • 45 vteřin: Klávesnice se uzamkne po 45 sekundách.
  • 1 minuta: Klávesnice se uzamkne po 1 minutě.
  • 2 minuty: Klávesnice se uzamkne po 2 minutách.
  • 3 minuty: Klávesnice se uzamkne po 3 minutách.
  • 4 minuty: Klávesnice se uzamkne po 4 minutách.
  • 5 minuty: Klávesnice se uzamkne po 5 minutách.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Změna kódu PIN pro nastavení

Sluchátko můžete nastavit, aby byl před obnovou výchozího nastavení vyžadován kód PIN.

Výchozí kód PIN je 0000.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Zabezpečení > Změna kódu PIN.

3

Zadejte aktuální kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

4

Zadejte nový kód PIN a stiskněte tlačítko OK.

Pro kód PIN je nutné použít čtyři číslice.

5

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.