Nastavení zámku a PIN kódu telefonu

Sluchátko můžete nastavit tak, aby k jeho odemknutí vyžadovalo KÓD PIN.


Když je klávesnice zamknutá, můžete vytočit pouze tísňová čísla.

Výchozí PIN je 0000.

1

Stiskněte nabídku .

2

Vyberte Nastavení > zabezpečení > zámku telefonu.

3

Zadejte PIN a stiskněte OK.

4

Zvýrazněte zámek telefonu.

5

Stisknutím tlačítka Vypnout vypnete nutnost nutnosti kódu PIN nebo zapnutého kódu PIN.

6

Vyberte Změnit PIN.

7

Zadejte nový PIN kód a stiskněte OK.

Pro kód PIN musíte použít čtyři číslice.

8

Stisknutím klávesy Vybrat uložte nastavení.

Nastavení časovače tak, aby automaticky zamyká sluchátko

Sluchátko můžete nastavit tak, aby zamknul klávesnici po určité délce nečinnosti. Když se klávesnice uzamkne, musíte ji před použitím odemknout.


Když je klávesnice zamknutá, můžete vytočit pouze tísňová čísla.

1

Stiskněte nabídku .

2

Vyberte Nastavení > zabezpečení > Automatické blokování klíčů.

3

Zvýrazněte svou volbu.

  • Vypnuto (výchozí): Klávesnice se nikdy nezamkne.
  • 15 sekund: Klávesnice se uzamkne za 15 sekund.
  • 30 sekund: Klávesnice se uzamkne za 30 sekund.
  • 45 sekund: Klávesnice se uzamkne za 45 sekund.
  • 1 minuta: Klávesnice se uzamkne za 1 minutu.
  • 2 minuty: Klávesnice se uzamkne za 2 minuty.
  • 3 minuty: Klávesnice se uzamkne za 3 minuty.
  • 4 minuty: Klávesnice se uzamkne za 4 minuty.
  • 5 minut: Klávesnice se uzamkne za 5 minut.
4

Stisknutím klávesy Vybrat uložte nastavení.

Změna PIN kódu nastavení

Než se sluchátko může resetovat na výchozí nastavení, můžete nastavit sluchátko tak, aby vyžadovalo kód PIN.

Výchozí PIN je 0000.

1

Stiskněte nabídku .

2

Vyberte Nastavení > zabezpečení > Změnit PIN.

3

Zadejte aktuální PIN kód a stiskněte OK.

4

Zadejte nový PIN kód a stiskněte OK.

Pro kód PIN musíte použít čtyři číslice.

5

Stisknutím klávesy Vybrat uložte nastavení.