Nastavenie zámku slúchadla a kódu PIN

Slúchadlo môžete nastaviť tak, aby vyžadoval kód PIN na odomknutie.


Keď je klávesnica uzamknutá, možno vytočiť len núdzové čísla.

Predvolený kód PIN je 0000.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Zabezpečenie > Zámok telefónu.

3

Zadajte kód PIN a stlačte tlačidlo OK.

4

Zvýraznite položku Zámok telefónu.

5

Stlačte tlačidlo Vypnuté, ak sa nemá vyžadovať kód PIN, alebo Zapnuté, ak sa má vyžadovať kód PIN.

6

Vyberte položku Zmeniť kód PIN.

7

Zadajte nový kód PIN a stlačte tlačidlo OK.

Kód PIN musí pozostávať zo štyroch číslic.

8

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.

Nastavenie časovača pre automatické uzamknutie slúchadla

Môžete nastaviť slúchadlo zablokovanie klávesnice po určitou dĺžkou nečinnosti. Ak sa klávesnica uzamkne, budete ju musieť odomknúť, aby ste ju mohli používať.


Keď je klávesnica uzamknutá, možno vytočiť len núdzové čísla.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Zabezpečenie > Automatický zámok klávesov.

3

Zvýraznite požadovanú možnosť.

  • Vypnuté (predvolené): klávesnica sa nikdy neuzamkne.
  • 15 sekúnd: klávesnica sa uzamkne po 15 sekundách.
  • 30 sekúnd: klávesnica sa uzamkne po 30 sekundách.
  • 45 sekúnd: klávesnica sa uzamkne po 45 sekundách.
  • 1 minúta: klávesnica sa uzamkne po 1 minúte.
  • 2 minúty: klávesnica sa uzamkne po 2 minútach.
  • 3 minúty: klávesnica sa uzamkne po 3 minútach.
  • 4 minúty: klávesnica sa uzamkne po 4 minútach.
  • 5 minúty: klávesnica sa uzamkne po 5 minútach.
4

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.

Zmena kódu PIN pre nastavenia

Telefón môžete nastaviť tak, aby vyžadoval kód PIN pred obnovením predvolených nastavení.

Predvolený kód PIN je 0000.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Zabezpečenie > Zmeniť PIN.

3

Zadajte aktuálny kód PIN kód a stlačte tlačidlo OK.

4

Zadajte nový kód PIN a stlačte tlačidlo OK.

Kód PIN musí pozostávať zo štyroch číslic.

5

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.