Nastavitev zaklepanja in kode PIN slušalke

Slušalko lahko nastavite tako, da za odklepanje zahteva kodo PIN.


Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko opravite samo klice na številke za nujne primere.

Privzeta koda PIN je 0000.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Varnost > Zaklepanje telefona.

3

Vnesite kodo PIN in pritisnite V redu.

4

Označite Zaklepanje telefona.

5

Pritisnite Izklop, da koda PIN ni zahtevana ali Vklop za zahtevanje kode PIN.

6

Izberite Spremeni PIN.

7

Vnesite novo kodo PIN in pritisnite V redu.

Za kodo PIN morate uporabiti štiri števke.

8

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.

Nastavitev časovnika za samodejno zaklepanje slušalke

Nastavite lahko, da se tipkovnica na slušalki po določenem času neaktivnosti zaklene. Ko se tipkovnica zaklene, jo morate odkleniti, preden jo lahko uporabljate.


Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko opravite samo klice na številke za nujne primere.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Varnost > Samodejno zaklepanje tipk.

3

Označite svoj izbor.

  • Izklop (privzeto): Tipkovnica se nikoli ne zaklene.
  • 15 sekund: Tipkovnica se zaklene po 15 sekundah.
  • 30 sekund: Tipkovnica se zaklene po 30 sekundah.
  • 45 sekund: Tipkovnica se zaklene po 45 sekundah.
  • 1 minuta: Tipkovnica se zaklene po 1 minuti.
  • 2 minuti: Tipkovnica se zaklene po 2 minutah.
  • 3 minute: Tipkovnica se zaklene po 3 minutah.
  • 4 minuti: Tipkovnica se zaklene po 4 minutah.
  • 5 minuti: Tipkovnica se zaklene po 5 minutah.
4

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.

Sprememba nastavitve PIN

Slušalko lahko nastavite, da zahteva kodo PIN, preden jo lahko nastavite na privzete nastavitve.

Privzeta koda PIN je 0000.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Varnost > Spremeni PIN.

3

Vnesite trenutno kodo PIN in pritisnite V redu.

4

Vnesite novo kodo PIN in pritisnite V redu.

Za kodo PIN morate uporabiti štiri števke.

5

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.