Ställ in handsetets lås och PIN-kod

Du kan ställa in handsetet så att du måste ange en PIN-kod för att låsa upp den.


När knappsatsen är låst kan du endast ringa nödnummer.

Standardkoden är 0000.

1

Tryck på Meny.

2

Välj Inställningar > Säkerhet > Telefonlås.

3

Ange PIN-kod och tryck på OK.

4

Markera Telefonlås.

5

Tryck på Av om du inte vill kräva en PIN-kod, eller om du vill kräva en PIN-kod.

6

Välj Ändra PIN-kod.

7

Ange en ny PIN-kod och tryck på OK.

Du måste använda fyra siffror för PIN-koden.

8

Tryck på Välj för att spara inställningen.

Ställ in timern för att automatiskt låsa handsetet

Du kan ställa in så att telefonen låser knappsatsen efter en viss tids inaktivitet. Om knappsatsen är låst, måste du låsa upp den innan du kan använda den.


När knappsatsen är låst kan du endast ringa nödnummer.

1

Tryck på Meny.

2

Välj Inställningar > Säkerhet > Automatiskt knapplås.

3

Markera ditt val.

  • Av (standard): Knappsatsen låser sig aldrig.
  • 15 sekunder: Knappsatsen låser sig efter 15 sekunder.
  • 30 sekunder: Knappsatsen låser sig efter 30 sekunder.
  • 45 sekunder: Knappsatsen låser sig efter 45 sekunder.
  • 1 minut: Knappsatsen låser sig efter 1 minut.
  • 2 minuter: Knappsatsen låser sig efter 2 minuter.
  • 3 minuter: Knappsatsen låser sig efter 3 minuter.
  • 4 minuter: Knappsatsen låser sig efter 4 minuter.
  • 5 minuter: Knappsatsen låser sig efter 5 minuter.
4

Tryck på Välj för att spara inställningen.

PIN-kod för att ändra inställningar

Du kan ställa in telefonen så att du måste ange en PIN-kod innan du kan återställa standardinställningarna.

Standardkoden är 0000.

1

Tryck på Meny.

2

Välj Inställningar > Säkerhet > Ändra PIN-kod.

3

Ange den nuvarande PIN-koden och tryck på OK.

4

Ange en ny PIN-kod och tryck på OK.

Du måste använda fyra siffror för PIN-koden.

5

Tryck på Välj för att spara inställningen.