Setați blocarea receptorului și codul PIN

Puteți configura receptorul să solicite un cod PIN pentru a-l debloca.


Când tastatura este blocată, puteți apela numai numere de urgență.

Codul PIN implicit este 0000.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Securitate > Blocare telefon.

3

Introduceți codul PIN și apăsați OK.

4

Evidențiați Blocare telefon.

5

Apăsați Oprit pentru a dezactiva necesitatea unui cod PIN sau Activat pentru a solicita un cod PIN.

6

Selectați Modificare PIN.

7

Introduceți un nou cod PIN și apăsați OK.

Trebuie să utilizați patru cifre pentru codul PIN.

8

Apăsați Select (Selectare) pentru a salva setarea.

Setați cronometrul să blocheze automat receptorul

Puteți seta receptorul să blocheze tastatura după o anumită perioadă de inactivitate. Când tastatura se blochează, trebuie să o deblocați înainte de a o putea utiliza.


Când tastatura este blocată, puteți apela numai numere de urgență.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Securitate > Blocare automată a cheii.

3

Evidențiați opțiunea.

  • Dezactivat (implicit): tastatura nu se blochează niciodată.
  • 15 secunde: tastatura se blochează în 15 secunde.
  • 30 de secunde: tastatura se blochează în 30 de secunde.
  • 45 de secunde: tastatura se blochează în 45 de secunde.
  • 1 minut: tastatura se blochează în 1 minut.
  • 2 minute: tastatura se blochează în 2 minute.
  • 3 minute: tastatura se blochează în 3 minute.
  • 4 minute: tastatura se blochează în 4 minute.
  • 5 minute: tastatura se blochează în 5 minute.
4

Apăsați Select (Selectare) pentru a salva setarea.

Modificarea codului PIN de setări

Puteți seta receptorul să solicite un cod PIN înainte ca receptorul să se poată reseta la setările implicite.

Codul PIN implicit este 0000.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Securitate > Schimbare PIN.

3

Introduceți codul PIN curent și apăsați OK.

4

Introduceți un nou cod PIN și apăsați OK.

Trebuie să utilizați patru cifre pentru codul PIN.

5

Apăsați Select (Selectare) pentru a salva setarea.