1

По време на събрание или webinarщракнете върху Покажи лентата с менюта .

2

Щракнете върху Събрание или Събитие , след което щракнете върху Опции.

3

Проверете или премахнете отметката Позволете на участниците да видят броя на участниците в събитието.

Проверка Разрешаване на участниците да видят броя на участниците в събитието показва броя на участниците и участниците в панела на участниците и страницата Информация за събития. Премахнете отметката Позволете на участниците да видят броя на участниците в събитието ги скрива.