1

По време на среща или уебинар щракнете Показване на лентата с менюта .

2

Щракнете върху Уебинар , след което щракнете Опции .

3

Поставете отметка или премахнете отметката Позволете на присъстващите да видят броя на присъстващите в събитието .

Проверка Позволете на присъстващите да видят броя на присъстващите в събитието показва броя на участниците и присъстващите в панела на участниците и страницата с информация за събитието. Премахване на отметката Позволете на присъстващите да видят броя на присъстващите в събитието скрива ги.