1

Klik tijdens een vergadering of webinarop Menubalkweergeven.

2

Klik op Vergadering of Gebeurtenis en klik vervolgens op Opties.

3

Vink het selectievakje Deelnemers toestaan om het aantal deelnemers aan de gebeurtenis weer te geven in ofuit.

Als u Deelnemers toestaan om het aantal deelnemers in de gebeurtenis te zien in te stellen, wordt het aantal deelnemers en de deelnemers weergegeven in het deelvenster Deelnemers en op de pagina Gebeurtenisinformatie. Als u Deelnemers toestaan om het aantal deelnemers in de gebeurtenis te bekijken uitvinkt, worden ze verborgen.