1

Under ett möte eller webinarklickar du på Visa menyrad.

2

Klicka på Möte eller Händelse och sedan på Alternativ.

3

Markera eller avmarkera Tillåt deltagare att se antalet deltagare i händelsen.

Om du kontrollerar Tillåt deltagare att se antalet deltagare i händelsen visas antalet mötesdeltagare och deltagare på panelen Mötesdeltagare och på sidan Händelseinformation. Avmarkera Tillåt deltagare att se antalet deltagare i händelsen döljer dem.