1

Tijekom sastanka ili webinara kliknite Prikaži traku izbornika .

2

Kliknite Webinar , a zatim kliknite Mogućnosti .

3

Označite ili poništite kvačicu Dopustite sudionicima da vide broj sudionika događaja .

Provjeravam Dopustite sudionicima da vide broj sudionika događaja prikazuje broj sudionika i sudionika na ploči sudionika i stranici s informacijama o događaju. Poništavanje potvrde Dopustite sudionicima da vide broj sudionika događaja skriva ih.