1

Tijekom sastanka ili webinarakliknite Pokaži traku izbornika.

2

Kliknite Sastanak ili Događaj , azatim Mogućnosti .

3

Potvrdite ili poništite okvir Dopusti sudionicima da vide broj sudionika u događaju.

Provjera Dopusti sudionicima da vide broj sudionika u događaju prikazuje broj sudionika i sudionika na ploči Sudionici i stranici Informacije o događaju. Poništite potvrdni okvir Dopusti sudionicima da vide broj sudionika u događaju koji ih skriva.