1

במהלך פגישה או סמינר מקוון, לחץ הצג את שורת התפריטים .

2

לחץ סמינר מקוון , ואז לחץ אפשרויות .

3

סמן או בטל את הסימון אפשר למשתתפים לראות את מספר המשתתפים באירוע .

בודק אפשר למשתתפים לראות את מספר המשתתפים באירוע מציג את מספר המשתתפים והמשתתפים בפאנל המשתתפים ובדף המידע על האירוע. מבטל את הסימון אפשר למשתתפים לראות את מספר המשתתפים באירוע מסתיר אותם.