1

Podczas spotkania lub seminarium internetowegokliknij pozycję Pokaż pasek menu.

2

Kliknij pozycję Spotkanie lub Wydarzenie , a następnie kliknijpozycję Opcje.

3

Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj uczestnikom na wyświetlanie liczby uczestników wydarzenia.

Zaznaczenie opcji Zezwalaj uczestnikom na wyświetlanie liczby uczestników wydarzenia powoduje wyświetlenie liczby uczestników i uczestników w panelu Uczestnicy i na stronie Informacje o wydarzeniu. Odznaczenie opcji Zezwalaj uczestnikom na wyświetlanie liczby uczestników wydarzenia powoduje ich ukrycie.