1

Under et møte eller nettseminar klikker du på Vis menylinje .

2

Klikk på Webinar , og klikk deretter Alternativer .

3

Merk av eller fjern merket Tillat at deltakere kan se antall deltakere i arrangementet .

Kontrollerer Tillat at deltakere kan se antall deltakere i arrangementet viser antall deltakere og deltakere i deltakerpanelet og siden med hendelsesinformasjon. Fjerner merket Tillat at deltakere kan se antall deltakere i arrangementet skjuler dem.