1

Klikk Vis menylinje under et møte eller webinar.

2

Klikk Møte eller Hendelse , og klikk deretter Alternativer.

3

Merk av for eller fjern merket for Tillat deltakere å se antall deltakere i arrangementet.

Hvis du merker av for Tillat deltakere å se antall deltakere i arrangementet, vises antall deltakere og deltakere på deltakere-panelet og arrangementsinformasjonssiden. Hvis du fjerner merket for Tillat deltakere å se antall deltakere i arrangementet, skjules de.