1

Tokom sastanka ili vebinara kliknite nadugme Prikaži traku sa menijima.

2

Izaberite stavku Sastanak ili događaj , azatim izaberite stavku Opcije.

3

Proverite ili opozovite izbor dozvoli učesnicima da vide broj učesnika u događaju.

Provera opcije "Dozvoli učesnicima" da vide broj učesnika u događaju prikazuje broj učesnika i učesnika na stranici "Učesnici panela" i "Informacije o događaju". Opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli učesnicima da vide broj učesnika u događaju koji ih skriva.