Регулиране на яркостта на екрана на телефона (серия 8800)

1

Натиснете Приложения .

2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания за екрана > Яркост на дисплея.

3

Натиснете навигационния клъстер, надясно или наляво, за да увеличите или намалите яркостта.

4

Натиснете Запиши.

Регулиране на контраста на екрана на телефона

1

Натиснете Приложения .

2

Изберете Потребителски предпочитания > Предпочитания за екрана > Ниво контраст .

3

Натиснете навигационния клъстер нагоре или надолу, за да увеличите или намалите яркостта.

4

Натиснете Запиши.