Prilagodba svjetline zaslona telefona (serija 8800)

1

Pritisnite Aplikacije .

2

Odaberite Korisničke preference > Postavke zaslona > Svjetlinu zaslona.

3

Pritisnite navigacijski klaster, desno ili lijevo, da biste povećali ili smanjili svjetlinu.

4

Pritisnite Spremi.

Prilagodba kontrasta zaslona telefona

1

Pritisnite Aplikacije .

2

Odaberite korisničke preference > Postavke zaslona > razinu kontrasta.

3

Pritisnite navigacijski klaster prema gore ili dolje da biste povećali ili smanjili svjetlinu.

4

Pritisnite Spremi.