Nastavení jasu obrazovky telefonu (řada 8800)

1

Stiskněte aplikace .

2

Vyberte Předvolby uživatele > Předvolby obrazovky > Jas zobrazení.

3

Stisknutím navigačního clusteru vpravo nebo vlevo zvyšte nebo snižte jas.

4

Stiskněte Uložit.

Úprava kontrastu obrazovky telefonu

1

Stiskněte aplikace .

2

Vyberte Předvolby uživatele > Předvolby obrazovky > úroveň Kontrast.

3

Stisknutím navigačního clusteru nahoru nebo dolů zvýšíte nebo snížíte jas.

4

Stiskněte Uložit.