Nastavení jasu obrazovky telefonu

1

Stiskněte Aplikace .

2

Vybrat Preference uživatele > Preference obrazovky > Jas displeje.

3

Stisknutím navigačního kruhu vpravo nebo vlevo zvýšíte nebo snížíte jas.

4

Stiskněte tlačítko Uložit.

Nastavení kontrastu obrazovky telefonu

Stiskněte tlačítko Uložit.