Ställ in skärmens ljusstyrka

1

Tryck på Program .

2

Välj Användarinställningar > Skärminställningar > Skärmens ljusstyrka.

3

Tryck åt vänster eller höger på navigeringsklustret för att minska eller öka ljusstyrkan.

4

Tryck på Spara.

Justera telefonskärmens kontrast

1

Tryck på Program .

2

Välj Användarinställningar > Samtalsinställningar > Kontrastnivå.

3

Tryck på navigeringshjulet uppåt eller nedåt för att minska eller öka ljusstyrkan.

4

Tryck på Spara.