Justere lysstyrken på telefonskjermen (8800-serien)

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Brukerinnstillinger > Skjerminnstillinger > Skjermlysstyrke.

3

Trykk på navigasjonsklyngen, høyre eller venstre, for å øke eller redusere lysstyrken.

4

Trykk på Lagre.

Justere kontrasten på telefonskjermen

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Brukerpreferanser > Skjermpreferanser > Kontrastnivå.

3

Trykk på navigasjonsklyngen, opp eller ned, for å øke eller redusere lysstyrken.

4

Trykk på Lagre.